test

בדי כותנה | בד ערבי

 אריגי קוסיוב עמוס

ייצור וייבוא בדי כותנה, דריל, וברזנטים

ייצור ויבוא אריגי בד: כותנה, ברזנט, עם מוניטין של 62 שנה. ייצור ויבוא אריגי כותנה, פוליסטר/כותנה: ערבי, דריל, ברזנטים, גבינה, אינלט, קנווס, פשתן, בדים אטומים למסך עם תוספות עיבודים של אימפרגנציה, ומעכב בעירה. בדים המיועדים לתעשייה, לאוהלים (מכותנה בלבד), לתפאורה, למזון, למזרונים, למלאכת יד, לציור ועוד. המכירה בגלילים בלבד..

 
שעות פעילות:

יום א' - יום ה'   

17:00 - 09:00

יום שישי

13:00 - 09:00

פתיחה בתאום טלפוני
בלבד